“ผจญภัยตามแม่น้ำโขงสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ

พร้อมกับการลอยเคราะห์ที่มีความหมายลึกซึ้งทางศาสนาและท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสืบชะตา,

ที่มีจุดประสงค์ในการปัดเป่าความทุกข์และภัยอันตราย, พร้อมทำให้คุณได้รับความสงบสุขใจทั้งในทางศาสนาและจิตวิญญาณ

มาร่วมกิจกรรมที่งดงามนี้กับเราที่โรงแรมอทิตา ที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบและประสบการณ์ที่ยากจะลืม!”

———————-

“Discover the wonders of the Mekong River journey!

Immerse yourself in nature’s beauty and join the Floating Offering ceremony

a meaningful tradition with deep cultural and religious roots. As part of the Ancestral Ceremony,

it aims to bring peace of mind by dispelling difficulties and dangers, both in a spiritual and religious sense.

Come and be part of this enchanting experience at Athita Hotel, filled with joy and memories you won’t forget!”

 

 
 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *