สืบชะตา ล้านนา

สืบชะตา ล้านนา

เป็นวิถีชองชาวล้านนาที่ทำให้เกิดกำลังใจในภาคหน้า ลอยเคราะห์ โชคร้าย โรคร้าย ไปกับน้ำโขง
มักจะทำกันเมื่อ เจ็บป่วยไม่สบาย โชคร้าย ก่อนแต่งงาน,ขึ้นบ้านใหม่,รับตำแหน่งใหม่ และเดินทางไกล
*ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง