ถวาย เครื่องสักการะ ล้านนา

ถวายเครื่องสักการะล้านนา

เมื่อแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส ผู้มีพระคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น งานรดน้ำดำหัว งานสรงน้ำพระธาตุ งานเลี้ยงผีเจ้าที่ ชาวล้านนาจะนำเครื่องสักการะไปถวาย
*ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง