City Tour Chiang Saen

นั่งรถตุ๊กๆเที่ยววัดรอบเมือง 

  1. ไหว้พระวัดสำคัญ (วัดเจดีย์หลวง,วัดป่าสัก,วัดจอมกิติ,วัดพระธาตุผาเงา)
  2. แวะซื้ออาหารท้องถิ่นที่ตลาดสด
  3. ชมสามเหลี่ยมทองคำ
  4. ซื้อผ้าซิ่นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน
  5. ชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น,พิพิธภัณฑ์เชียงแสน
  6. ทานอาหารท้องถิ่นเชียงแสน (อาหารไทยเหนือ,อาหารไทยใหญ่,ปลาน้ำโขง,อาหารป่า)
*มีบริการแบบ ครึ่งวัน และ เต็มวัน
*นั่งได้4-6คน ต่อคัน