เส้นสาย ลายสัก เชียงแสน

เส้นสายลายสัก

เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากใบสักเชียงแสน โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทำผ้า 
** ท่านจะได้รับ ผ้าลายสักผืนเดียวในโลก ขนาด 54cm x 54cm เป็นของที่ระลึกและฝากคนที่ท่านรัก
**ระยะเวลา 1-2ชั่วโมง