ลากมองน้ำโขง

ล่องเรือแม่น้ำโขงดูการลากมอง

การลากมองหาปลาน้ำโขงที่เชียงแสนเป็นวิถีชาวบ้านในชุมชน ที่ยาวนาน หลายสิบปี ชาวบ้านยังใช้วิธีแบบดั่งเดิม
พิเศษ ชิมลาบปลาน้ำโขงสูตรเด็ดของลุงๆชาวเชียงแสน
*ระยะเวลา 1-2 ชั่วโมง
*เรือใหญ่ ปลอดภัย นั่งได้40คน ต่อลำ