นั่งสมาธิ จิตสงบ

นั่งสมาธิจิตใจสงบ

มานั่งสมาธิ ทำให้จิตใจสงบในเมืองพุทธ
**มีชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม
**ระยะเวลา 1-2ชั่วโมง