ทำบุญตักบาตรเช้า

ตักบาตรเช้า 

 ชุดอาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ธูปเทียน สำหรับตักบาตร พิเศษ ผ้าซิ่นสำหรับนุ่งตักบาตร
+66 63 426 9464