ทำบุญตักบาตรเช้า

ตักบาตรเช้า 

 ชุดอาหารคาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ธูปเทียน สำหรับตักบาตร พิเศษ ผ้าซิ่นสำหรับนุ่งตักบาตร